Thứ Bảy: Mc 6, 30 – 34: Thiên Chúa quặn thắt cõi lòng khi thấy con người lầm than

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

16146382079_15d3e46399_b

Thái Hà (06.02.2016) – Khi nghĩ đến Thiên Chúa, người ta thường hình dung Ngài như một quan tòa nghiêm khắc, sẵn sàng ra hình phạt đích đáng cho con người khi con người sa ngã phạm tội.

Nhưng Thiên Chúa đích thật, Thiên Chúa của mạc khải Kinh Thánh thì không hẳn như thế. Trong bài Tin mừng thứ Bảy tuần IV thường niên hôm nay, Đức Giêsu cho ta hiểu rằng Thiên Chúa đích thực là Thiên Chúa của lòng xót thương! Ngài đầy lòng trắc ẩn và quặt thắt tâm can khi nhìn thấy dân chúng lầm than, vất vưởng.

Bởi vậy, xin mượn lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong bài giảng gần đây nhất (mùng 1 tháng 2) của ngài để tự nhắc nhớ chính mình, cũng như gợi nhắc với anh chị em: “Ngày qua ngày Chúa dẫn ta đi trong ân sủng của Chúa; Chúa đến gặp gỡ ta, luôn ở bên ta cho dù ta tội lỗi, yếu hèn. Vì vậy, ta đừng bao giờ cảm thấy mệt mỏi, chán chường trong việc xin ơn tha thứ của Chúa. Vì chính lúc ta yếu đuối, thì Chúa lại ở gần bên ta khiến cho ta trở nên mạnh mẽ và làm cho ta có khả năng sống đức tin của mình với niềm vui mừng lớn lao”.