Thứ Bảy: Mt 17, 10 – 13: Ngoảnh mặt làm ngơ với người nghèo là thơ ơ việc đón Chúa đến

Thái Hà (11.12.2015) – Kể từ khi ngôn sứ Êlia được rước lên trời bằng chiến xa với bánh xe lửa thì có một niềm tin trong dân Chúa rằng ngày vị ngôn sứ này trở lại sẽ là ngày đánh dấu triều đại của Đấng Thiên Sai. Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói cho các môn đệ biết Êlia đã trở lại nơi chính con người Gioan Tẩy Giả, và như thế thời của Đấng Thiên Sai đã tới.

Tuy nhiên, Gioan đã bị ngược đãi và Đấng Thiên Sai là Đức Giêsu cũng bị đối xử tệ bạc. Người ta có riêng cho mình ý niệm về Đấng Thiên Sai, còn Đấng Thiên Sai đích thật đến thì họ lại không nhận ra.

12376031_1215824065100820_4868011763586838252_n

Đấng Thiên Sai đã đến với bạn và tôi mỗi ngày, nhưng nhiều khi chúng ta không nhận ra Ngài. Ngài đến nơi một thành viên trong gia đình mà người ấy đang cần bàn tay săn sóc của ta, nhưng ta làm ngơ. Ngài đến nơi những người xung quanh ta, những người đang cần đôi tai biết lắng nghe những ưu tư, chia sẻ của họ, những người cần một tiếng nói công chính để nói thay cho họ, nhưng ta chẳng chịu cho. Ngài đến nơi những người nghèo khó, vô gia cư đang cần sự nâng đỡ chở che của ta, nhưng ta ngoảnh mặt, chẳng đoái hoài.

Mùa vọng là mùa dọn lòng cho Chúa đến. Cách thích hợp nhất để đón Chúa ấy là ta dành một chỗ trong lòng ta cho những người khốn khổ, bần cùng cả về thể xác lẫn tinh thần. Bận tâm đến họ cũng có nghĩa là quan tâm đến việc dọn lòng đón Chúa.