Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên: Hồng ân đức tin

Thái Hà (06.10.2018) – Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe”. (Lc 10,17-24)

Ảnh minh họa (Google)

Hiến chế Dei Verbum, số 5 dạy rằng: “Để có được đức tin, cần có ân sủng Thiên Chúa đến trước giúp đỡ và sự trợ giúp bên trong của Chúa Thánh Thần”.

Đức tin là lời đáp trả của con người, nhưng quan trọng hơn, đức tin là hồng ân đặc biệt của Thiên Chúa, Đức Giêsu, trong bài Tin Mừng hôm nay, đã nói rõ điều đó: “Nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy nhiều điều anh em thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe”. (Lc 10,24)

Lịch sử dân Israel là lịch sử trông chờ Đấng Cứu Thế đến giải thoát họ khỏi kiếp nô lệ. Với người Kitô hữu, vị Cứu Thế đã đến, đó chính là Đức Giêsu. Người đã dùng sự chết  và sự phục sinh của mình để giải thoát nhân loại khỏi kiếp nô lệ tội lỗi. Ơn cứu độ đã được trao ban, thế nhưng, nhận lãnh hay không còn tùy thuộc vào thái độ của chúng ta đối với lời giáo huấn của Đức Giêsu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết mở rộng con tim, ngõ hầu có thể tiếp nhận những lời giảng dạy của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.