Thứ Hai: Ga 2, 13 – 22:: Chấp nhận để Thiên Chúa thanh tẩy Đền thờ của Ngài nơi lòng chúng ta

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

Thái Hà (09.11.2015) – Hôm nay thứ Hai mùng 9 – 11, Giáo Hội mừng kính lễ cung hiến vương cung thánh đường Latêranô. Sau 3 thế kỷ đầu chịu cấm cách, bắt bớ, Giáo Hội bước vào thời kỳ thanh bình với sắc chỉ Milanô của Hoàng Đế Constantinô cho phép sự bình đẳng giữa các tôn giáo trong Đế quốc La Mã. Và ngay sau khi ký sắc lệnh này, Hoàng Đế cũng đã trở lại đạo và cho khởi công xây dựng thánh đường Latêranô. Đây là ngôi thánh đường đầu tiên được xây dựng và được coi là nhà thờ mẹ của các nhà thờ.

Nói đến ngôi thành đường hay nhà thờ, chúng ta được mời gọi ý thức về sự hiện diện linh thánh của Thiên Chúa ở giữa dân của Người. Thật vậy, Thiên Chúa không bao giờ rời bỏ dân Người. Xưa kia, dân đi trong sa mạc về đất hứa, Thiên Chúa đồng hành với dân Người và Người hiện diện với họ qua hình ảnh cột mây che chở họ ban ngày, cột lửa soi chiếu họ ban đêm.

Trước khi vào đất hứa, Thiên Chúa lập giao ước với dân Người và cũng từ đó hòm bia giao ước trở nên biểu trưng cho sự hiện diện linh thánh của Thiên Chúa.

Khi dân Chúa đã an cư lạc nghiệp nơi đất hứa và xây dựng đền thờ Giêrusalem để tôn thờ Thiên Chúa thì đền thờ khi ấy trở thành nơi Thiên Chúa hiện diện cách nhiệm mầu giữa dân Người.

Nhưng đến thời sau hết, Thiên Chúa không cần mượn hình ảnh của hòm bia hay đền thờ làm hình ảnh biểu trưng cho sự hiện diện linh thánh của Thiên Chúa nữa, mà chính Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa nhập thể trở thành đến thờ của Thiên Chúa, trở thành sự hiện diện hữu hình của chính Thiên Chúa ở giữa dân Người.

Sau nữa, khi Đức Giêsu Kitô chết và phục sinh vinh hiển, Ngài hiện diện cách nhiệm mầu nơi Giáo Hội, thân mình của Ngài. Các ngôi thánh đường mà Giáo Hội dựng xây, tuy là vật chất nhưng chính nơi ấy là nơi Thiên Chúa vẫn tiếp tục hiện diện cách nhiệm mầu ở giữa cộng đoàn các tín hữu.

Và đặc biệt hơn nữa, thánh Phaolô nhắc nhở cho chúng ta biết rằng ngang qua bí tích thánh tẩy, các Kitô hữu được dìm vào trong Thiên Chúa Ba Ngôi và tâm hồn họ trở thành đền thờ của Thiên Chúa, trở thành nơi hiện diện linh thánh của Thiên Chúa giữa thế gian này.

Sống trong xã hội nhuốm màu vật chất và vô thần như xã hội chúng ta ngày nay, nhiều khi ta đánh mất ý thức về tâm hồn mình như là nơi hiện diện linh thiêng, nhiệm mầu của Thiên Chúa và vì vậy có những lần ta làm lu mơ hay làm vấy bẩn đền thờ của Chúa nơi lòng ta khi ta sa ngã phạm tội.

Một khi tâm hồn ta – đền thờ của Chúa – bị vấy bẩn, thì Chúa không ngần ngại mạnh tay thanh tẩy như Ngài đã thanh tẩy đền thờ Giêrusalem xưa kia. Vậy bạn và tôi đã sẵn sàng chấp nhận mở lòng mình ra cho Chúa đến và thanh tẩy tâm hồn ta chưa?