Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Anphongsô: Hãy cho họ ăn

Thái Hà (01.08.2022) – Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa Người rằng: “Ðây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi: xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn”.

Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn”. Các ông thưa lại rằng: “Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá”. Người bảo các ông rằng: “Hãy đem lại cho Thầy”.

Khi Người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no. Và người ta thu lượm được mười hai thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ. (Mt 14,13-21)

Hôm nay, Giáo Hội mừng Lễ nhớ thánh Anphongsô Maria Liguori, một con người trong vai trò Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế, đã trao ban tất cả con người của ngài khi từ bỏ địa vị, từ bỏ chức quyền, từ bỏ nững gì mà thế gian thời bấy giờ cho rằng là điểm tựa vững chắc, để đi theo tiếng gọi của Chúa Giêsu. Ngài cho những người đang cần đến Chúa những lương thực thần linh qua các bí tích ngài cử hành, cũng như qua chính Hội dòng ngài thiết lập nhằm mưu cầu ơn ích cho phần rỗi linh hồn của mỗi người Kitô hữu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con hằng noi theo gương lành của thành Anphongsô Maria Ligouri để mỗi ngày đều dấn thân trong hành trình trao ban chính mình cho tha nhân để đáp lại lời mời gọi “hãy cho họ ăn”. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.