Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Têrêsa Avila: Tin tưởng làm sao, hành động làm vậy

Thái Hà (15.10.2018) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giona”. (Lc 11,29-32)

Ảnh minh họa (Google)

Mahatma Gandi tin rằng chỉ có sự đối thoại trong chân thành và hòa bình mới có thể đem lại độc lập cho dân tộc. Vì vậy, ông đã dành cả đời để cổ võ cho phong trào đấu tranh bất bạo động.

Người Do Thái tin rằng Đức Giêsu chỉ là một người phàm trần, một nhà ảo thuật có thể làm được và điều lạ lùng, chứ không phải là Con Thiên Chúa. Việc họ đòi hỏi Đức Giêsu làm dấu lạ trong đoạn Tin Mừng hôm nay không phải là để tăng thêm lòng yêu mến, tin kính, nhưng chỉ là để thỏa mãn thói tò mò hiếu kỳ mà thôi. Biết rõ điều này, Đức Giêsu đã không làm dấu lạ nào cho họ xem.

Thánh Têresa Avila, khi suy niệm về đoạn Tin Mừng Ga 1,1: “Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời và Ngôi Lời ở nơi Thiên Chúa và Ngôi Lời là Thiên Chúa”, đã tin rằng Đức Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa. Vì thế, thánh nhân vui vẻ cam lòng từ bỏ mọi sự để đi theo và phục vụ Chúa suốt đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn tin tưởng và yêu mến Ngài trong mọi giây phút đời con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.