Thứ Hai sau Chúa Nhật I Mùa Vọng: nhiều người sẽ đến dự tiệc trong Nước Trời

VRNs (01.12.2014) –Sài Gòn- Lời Chúa trong ngày thứ hai sau Chúa Nhật I Mùa Vọng (Mt 8,5-11)

Khi Ðức Giêsu vào thành Caphácnaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm”. Người nói: “Chính tôi sẽ đến chữa nó”. Viên đại đội trưởng đáp: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: “Ði!”, là nó đi, bảo người kia: “Ðến!”, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: “Làm cái này!”, là nó làm”. Nghe vậy, Ðức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: “Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Ápraham, Ixaác và Giacóp trong Nước Trời.”

Suy niệm:

Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng tham dự bàn tiệc của Chúa chưa? Lời mời đến với bàn tiệc Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người – người Do Thái và dân ngoại – những người đến với Ngài trong đức tin và sự vâng phục. Chúa Giêsu đã dùng nhiều hình ảnh để chuyển tải về ý nghĩa của vương quốc Thiên Chúa. Một trong những hình ảnh về vương quốc là bàn tiệc được nhà vua chuẩn bị (x.Mt 8:11 và Lc 13:29). Chúa Giêsu hứa rằng tất cả những ai tin vào Người đều sẽ được đến và thưởng thức bữa tiệc được Cha dọn sẵn trên trời. Chúa Giêsu nói về dụ ngôn bàn tiệc như thế để cho thấy rõ hơn việc viên đại đội trưởng Rôma đã xin Ngài chữa lành tên đầy tớ của ông bị bại liệt nằm ở nhà trong Tin Mừng hôm nay. Ông là một người dân ngoại, không phải là một trong “những người được chọn” của Israel. Vả lại người Do Thái rất ghét người Rôma vì họ thống trị người Do Thái và mang tôn giáo ngoại lại vào đất nước Do Thái.

Tại sao Chúa Giêsu lại khen ngợi niềm tin của viên đại đội trưởng này như là mẫu hình của người có đức tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa? Ông là một đại đội trưởng lãnh đạo cả trăm binh sĩ và có một vị thế quan trọng. Trong lãnh vực nhất định ông là xương sống của quân đội Rôma. Nhà sử gia Polybius đã mô tả về những người đại đội trưởng như sau: “Họ là những người phiêu lưu mạo hiểm không biết sợ  hiểm nguy. Có một tinh thần vững vàng, ổn định trong hành động, và đáng tin cậy. Họ không hề sợ giao chiến, khi lâm nguy họ sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ biên cương.”

Viên đại đội trưởng này đến với Chúa Giêsu không những là người có lòng can đảm, nhưng còn tràn đầy đức tin. Ông chấp nhận sự chế giễu của các bạn hữu ông, cũng như chịu sự khinh bỉ của người Do Thái vì đi tìm sự giúp đỡ nơi một người lang thang đến Galilê như Chúa Giêsu. Tuy nhiên, ông đến với Chúa Giêsu bằng tất cả niềm tin tưởng tuyệt đối và sự khiêm nhường thẳm sâu của mình. Ông là một con người phi thường, vì ông không chịu sự nô lệ của mình. Đồng thời ông cũng là người có lòng thương xót vì ông xin cứu chữa cho kẻ tôi tớ yêu quý của ông.  Chúa Giêsu khen ngợi đức tin của ông và lập tức Người thực hiện điều ông nài xin. Còn chúng ta có sẵn sàng chấp nhận chịu sự chế giễu, chê bai vì thực hành đức tin của mình trong xã hội ngày nay không? Và khi chúng ta cần sự giúp đỡ, chúng ta có sẵn sàng chạy đến với Chúa Giêsu bằng tất cả lòng tín thác của mình chưa?

Nơi bài đọc I, ngôn sứ Isaia tiên báo thời gian phục hồi cho thành đô Giêrusalem và những người sống sót (Is 4: 2-6) và thời kỳ hòa bình trải rộng cho tất cả các quốc gia “núi của Chúa kiên cường vượt đỉnh các non cao… Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi” và “đúc gươm đao thành cuốc thành cày” (Is 2: 2-4). Thiên Chúa sẽ thực hiện điều vị ngôn sứ tiên báo. Ngài sẽ phục hồi người Do Thái và dân ngoại để họ cùng hợp nhất với nhau nhờ vào cái chết của Con Chí Ái của Ngài trên thập tự giá. Khi Đức Giêsu đến, Người sẽ đem hòa bình và sự công chính và quy tụ muôn dân làm một (Ep 1:10). Lời hứa của Thiên Chúa dành cho tất cả các thế hệ những người tin vào Ngài và chúng ta cũng sẽ chung hưởng bàn tiệc cùng với các Tổ phụ trong Nước Thiên Chúa.

Bạn có tin vào những lời hứa của Thiên Chúa và nỗ lực tìm kiếm vương quốc Thiên Chúa trong cuộc sống của mình không? Mùa Vọng nhắc nhở chúng ta rằng: Chúa Giêsu muốn chúng ta phải tích cực tìm kiếm Người và vương quốc của Người đã khai sinh nơi cuộc sống của chúng ta hôm nay rồi. Chắc chắn Người sẽ ban thưởng cho những ai tìm kiếm thánh ý của Người trong cuộc sống. Chúng ta hãy đến Chúa Giêsu với niềm tin tưởng như viên đại đội trưởng trong Tin Mừng hôm nay. Và chắc chắn Chúa Giêsu sẽ cho chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa và cứu giúp chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dọn cho chúng con bữa tiệc hàng ngày qua Lời ban sự sống của Chúa và Chúa luôn hướng dẫn chúng con trong cuộc hành trình tiến về quê hương vĩnh cửu trên trời. Xin cho chúng con đừng bao giờ đánh mất hy vọng nơi những lời hứa của Chúa cũng như không mất đi lòng nhiệt thành tìm kiếm vương quốc của Chúa nơi công lý và hòa bình ngự trị.” Amen

Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT