Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên: Ta thương ai khi ta thương người?

Thái Hà (05.11.2018) – Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. (Lc 14,12-14)

Ảnh minh họa (Google)

Thánh Jean de Kenty, khi làm giáo sư tại đại học Cracovie đã đặt ra một nguyên tắc cho phòng ăn tập thể của các sinh viên: khi có người nghèo đến xin bố thí, sinh viên trực nhật hôm đó phải hô lên: “Các bạn ơi, Chúa Giêsu đến dùng bữa với chúng ta…” Sau đó, mọi người sẽ tiếp đãi người nghèo ấy như vị thượng khách.

Những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù là những người dễ bị đối xử bất công. Người cùng khốn thì thiếu thốn, vô sản và không có gì để đáp nghĩa đền ơn. Nhưng người nào chấp nhận thiệt thòi khi cho đi mà không cần đáp lại sẽ được đền trả bởi Thiên Chúa., vì chính khi con người thực thi lòng thương xót, họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. (x. Mt 5,7)

Thương mến người khác là điều quan trọng trong giáo huấn của Đức Giêsu. Người là Đấng giàu lòng thương xót những mong muốn môn đệ của mình cũng trở thành những người có lòng xót thương. Chúng ta có thái độ nào khi gần gũi những người nghèo khổ và bất hạnh?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết xót thương trước những cảnh đời cơ cực qua cung cách yêu thương và phục vụ như Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.