Thứ Năm: Lc 13, 31 – 35: Trả Lời Chúa Làm Sao?!

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

Thái Hà (29.10.2015)– Trong bài Tin mừng thứ Năm tuần XXX hôm nay, những người Pharisiêu đưa ra một phép thử đối với Đức Giêsu khi họ nói cho Ngài biết rằng Ngài cần phải trốn đi chỗ khác vì Hêrôđê muốn tìm giết Ngài. Thực ra, tiểu vương Hêrôđê không hề có ý định giết Đức Giêsu bởi vì ông ta đã từng mong muốn gặp được Đức Giêsu để biết Ngài quyền năng thế nào khi dân chúng ca tụng Ngài (Lc 9, 9); vả lại, sau này, trong cuộc thương khó, khi gặp Ngài, ông ta vẫn mong sao được thấy các phép lạ Ngài làm (23, 8); nhưng đến khi Ngài không chiều ý ông ta, thì ông ta thất vọng mà trả Ngài về lại cho Philatô, chứ không có hành động ác độc đối với Ngài (Lc 23, 11).

Sở dĩ những người Pharisiêu cố tình dùng danh Hêrôđê “hù dọa” Đức Giêsu là để dò xét thái độ của Ngài như thế nào: Nếu Ngài sợ mà tìm cách lo cho mạng sống của mình, thì điều đó chứng tỏ Ngài là một ngôn sứ giả. Nếu Ngài vẫn không chịu im tiếng, đồng thời vẫn cương quyết tiến lên Giêrusalem thì họ sẽ công khai chống lại Ngài và loại trừ Ngài.

12190823_188752564794366_4767990522341591469_n

Đối diện trước mưu mô, tính toán của những người Pharisiêu, Đức Giêsu không hề nao núng; Ngài vẫn tiếp tục hành trình tiến lên Giêrusalem trong tư cách của vị ngôn sứ lớn đến “”viếng thăm dân Người” và sẵn sàng đổ máu tại Giêrusalem để cứu chuộc dân Người.

Suy gẫm bài Tin mừng hôm nay, bạn và tôi không khỏi giật mình mà nhìn lại hành trình sống ơn gọi Kitô hữu của chúng ta giữa xã hội ngày nay. Xã hội chúng ta đang sống, có thể nói, vẫn là một xã hội thù ghét, loại trừ những người có đạo. Nói cách khác, người Công Giáo trong xã hội Việt Nam ngày nay vẫn bị coi là công dân hạng hai với đủ những hình thức phân biệt đối xử nhắm vào họ.

Trong bối cảnh xã hội như vậy, nhiều khi ta sợ bị thiệt thòi, thua thiệt hoặc vì lo cho sự an toàn của bản thân mà ta sẵn sàng giấu nhẹm căn tính Kitô hữu của mình. Với cách tính toán thiệt hơn theo lề thói thế gian như vậy thì sau này ra trước tòa chung thẩm, ta sẽ phải ăn nói thế nào với Đấng đã sẵn sàng đổ máu mình ra mà cứu chuộc ta?!