Thứ Năm: Lc 19, 41 – 44: Phải chi hôm nay ngươi cũng nhận ra…

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng

Thiên Chúa thường đem bình an và ơn giải thoát cho dân Người khi Người đến viếng thăm dân Người (St 50, 24 – 25; Xh 3, 16; 13, 19). Nhưng một khi dân Chúa đam mê, đắm đuối trong dục vọng hoặc tự cao tự đại mà không nhận ra hay từ khước cuộc viếng thăm của Người, thì rồi những tai họa sẽ ập xuống trên họ (Gr 16, 15; 10, 15; Đnl 26, 18; 18, 20; Is 24, 22).

84455_full

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã than khóc thành thánh Giêrusalem, bởi với sự cao ngạo, nó từ khước Đấng từ Thiên Chúa mà đến viếng thăm nó. Chúa báo trước tương lai điêu tàn của nó vì chính sự u mê, cao ngạo của nó: “Sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa người, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm”.

Trước lời cảnh tỉnh của Chúa về tương lai đen tối của Giêrusalem, bạn và tôi không khỏi giật mình nghĩ đến thời đại chúng ta ngày nay. Con người trong thời đại ngày nay cũng đang u mê lầm lạc trong những đam mê hưởng thụ vật chất mà dửng dưng với những giá trị thiêng liêng, siêu việt. Không những thế, con người thời đại đang tự vây hãm chính mình trong cái tôi ích kỷ và tự dựng lên cho mình những bức tường của sự ngăn cách với những đố kỵ, hận thù và bạo lực.

Có lẽ Chúa không chỉ phải than khóc cho thành thánh Giêrusalem ngày xưa, mà Ngài vẫn đang còn phải than khóc cho con người của thời đại chúng ta ngày nay nữa. Bạn và tôi đã và đang làm gì để giúp cho con người thời đại chúng ta nhận biết được cuộc viếng thăm đầy lòng xót thương của Thiên Chúa ngõ hầu có thể tránh được những tai họa ấp đến trong tương lai?