Thứ Năm: Lc 2, 20 – 28: Tai ương, hoạn nạn bởi đâu?

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

12249883_1207367342613159_7140572555921210303_n

Người đàn ông trước khu vực tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố tại Paris, Pháp vào ngày 13.11.2015

Thái Hà (26.11.2015) – Mỗi khi dân Chúa xưa kia lạc xa đường ngay lẻo chính, thì Thiên Chúa lại sai các ngôn sứ đến để kêu gọi dân Chúa trở về với đường lối Chúa. Thường thì dân cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời các ngôn sứ. Và hậu quả là những tai ương đổ xuống trên đầu họ (x. Đnl 18, 21 – 22; Gr 28, 7 – 9).

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu được trình bày như một vị ngôn sứ chân thật. Tính cách ngôn sứ đích thực của Ngài được minh chứng bởi những lời tiên báo của Ngài đã thành hiện thực. Cụ thể, vì dân thành Giêrusalem nói riêng, dân Chúa nói chúng đã lạc xa đường lối huấn lệnh của Chúa và không chịu tiếp nhận cuộc viếng thăm của Chúa cũng như bỏ ngoài tai những chỉ dụ của Ngài nên tai ương ấp xuống trên thành thánh Giêrusalem và trên cuộc sống của họ là điều tất yếu.

Nhìn vào thế giới ngày nay với biết bao tai ương, với chiến tranh, khủng bố loạn lạc, với đủ thứ dịch bệnh, thiên tai khắp nơi, nhiều người dễ dàng thốt lên rằng Thiên Chúa ở đâu mà để cho những sự dữ ấy xảy đến như thế? Nhưng suy niệm bài Tin mừng hôm nay, có lẽ chúng ta cần phải hỏi ngược lại rằng con người thời đại chúng ta ngày nay đã đi đúng đường lối huấn lệnh yêu thương của Chúa hay chưa mà sao dẫn đến những tai ương, bạo lực thảm khốc đang xảy ra như vậy?