Thứ Năm Lễ Kính Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại: Ân sủng

Thái Hà (25.01.2018) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”. (Mc 16,15-18)

Ảnh minh họa (Google)

Thánh Augustino, khi được ơn trở lại, đã thú nhận rằng, chính ân sủng của Chúa đã biến đổi cuộc đời và lay động tận căn cuộc đời của Ngài.

Thánh Phaolô mà chúng ta mừng kính hôm nay cũng được Chúa biến đổi, từ một người hăng say trong việc bắt bớ đạo trở thành một người nhiệt tâm rao giảng Tin Mừng khắp muôn dân, chính ân sủng và tình thương của Chúa đã lay chuyển cuộc đời thánh nhân.

Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta cố gắng xoay xở bài toán của cuộc đời. Tuy nhiên, muốn giải quyết được bài toán ấy, chúng ta cần phải nhờ đến ơn trên. Chính tình thương của Chúa mới có thể biến đổi tận canh cuộc đời của ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến và biến đổi cuộc đời chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.