Thứ Năm Lễ Kính Thánh Phêrô Và Phao Lô: Hai khuôn mặt, một niềm tin

Thái Hà (29.06.2017) – Bấy giờ, ông Simon Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống”. (Mt 16,13-19)

Related image
Ảnh minh họa (Google)

Thánh Phêrô và thánh Phaolô đều từng là những con người yếu đuối, tội lỗi. Nếu thánh Phêrô đã chối Chúa ba lần, thì thánh Phaolô cũng đã năm lần bảy lượt đi lùng bắt và giết hại những người mang danh Kitô hữu, Tuy nhiên, nhờ ơn Chúa, hai vị đã trở thành những môn đệ trung tín của Đức Kitô Phục Sinh.

Thánh Phêrô nhận ra tình yêu và sự tha thứ của của Chúa khi đón nhận ánh mắt dịu dàng của Người; Còn Thánh Phaolô nhận ra tiếng Chúa gọi sai cú ngã trên đường Đamát, khi đang hăng say truy lùng, bắt bớ các môn đệ của Người.

Hai thánh Phêrô và Phaolô đều đã được Chúa thức tỉnh, biến đổi và trở nên trụ cột của Giáo Hội.

Ngày hôm nay, chúng ta đã bao phen sa ngã làm buồn lòng Chúa. Chúng ta hãy noi gương hai Thánh Tông đồ: đứng dậy trở về với Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin nâng đỡ chúng con như Ngài đã từng nâng đỡ hai thánh Tông đồ năm xưa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.