Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Giêrônimô: Bình an

Thái Hà (30.09.2021) – Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!” (Lc 10,1-12)

Sau khi Phục sinh, lần đầu tiên Đức Giêsu Kitô hiện ra với các Tông đồ, lời chúc bình an là câu nói đầu tiên của Người: “Bình an cho anh em” (Lc 24,36; Ga 20,19; Ga 20,21). Tám ngày sau, Người gặp lại các môn đệ và cũng chúc: “Bình an cho anh em” (Ga 20,26). Quả thật, sự bình an rất quan trọng đối với bất kỳ ai và bất cứ lúc nào – cả tinh thần, thể lý, và xã hội.

Trong thánh lễ, chúng ta thường được nghe câu: “Bình an của Chúa ở cùng anh chị em” chúng ta cũng đáp lại là “và ở cùng cha”. Đặc biệt là người Kitô hữu, mỗi lần tết đến, những ngày lễ chúng ta có dịp gặp nhau mọi người thường chúc bình an cho nhau. Quả thật, ơn bình an vô cùng quan trọng đối với người Kitô hữu trong cuộc lữ hành trần gian này. Nhờ có sự bình an của Chúa, chúng ta tiếp tục sống trong niềm hy vọng, hết lòng tìm kiếm phúc lộc Nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, dù cuộc sống có bộn bề lo toan, có nhiều đau khổ nơi trần gian này, xin cho chúng con luôn biết chạy đến với Chúa, tìm kiếm sự bình an nơi Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…