Thứ Năm Mùng Ba Tết Nguyên Đán: “Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ”

Thái Hà (03.02.2022) – “Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây”. Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm. Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành, thi tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh” […] (Mt 25,14-30)

Lời Chúa nơi trang Tin Mừng được đọc trong ngày lễ thánh hóa công ăn việc làm hôm nay, là một trong những đoạn nói đến việc Đức Kitô sẽ đến lần thứ hai trong vinh quang.

Ý nghĩa của bài Tin Mừng không chỉ dừng lại ở việc sinh lợi từ các yến bạc Chúa trao, nhưng còn là lời mời gọi mỗi người trong chúng ta, lượng giá xem những kế hoạch, những công việc mà mình đã, đang và sẽ làm có thực sự bắt nguồn từ tình yêu và lòng trung thành mà ta dành cho Thiên Chúa, là Đấng đã ban cho ta tất cả những gì mà ta đang hưởng dùng; hay những dự định, những kế hoạch ấy chỉ đơn thuần xuất phát từ những mong muốn đi tìm của cải vật chất là những niềm vui chóng qua của đời này mà thôi?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Kitô, xin giúp chúng con luôn biết tỉnh thức trước những lời mời gọi của Chúa qua những công việc mà chúng con thực hiện hằng ngày, để chúng con không bỏ qua những niềm vui được gặp gỡ Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.