Thứ Năm sau Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm C: Mt 7, 7-12

Thái Hà (16.02.2016) – Thứ Năm sau Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm C: Mt 7, 7-12

« Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho » (Mt 7, 7).

images

Cầu nguyện là một nhu cầu sống còn của người Kitô hữu. Họ dùng cầu nguyện để trò chuyện với Chúa, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống hay cầu xin một điều gì đó… Bài Tin mừng hôm nay thánh sử Matthêu ghi lại lời dạy của Chúa Giêsu về tinh thần phải có khi cầu nguyện để được Chúa nhận lời. Thái độ trước hết là kiên nhẫn và cậy trông vào Thiên Chúa: « Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho » (Mt 7,8). Cha mẹ là những con người giới hạn, bất toàn và có khi còn là tội nhân nữa. Thế mà trước lời ngỏ ý xin của con cái, họ luôn cân nhắc và cho con cái những gì tốt nhất, huống chi Thiên Chúa là Cha toàn năng và nhân lành, Người không biết chọn phần hơn cho mỗi người chúng ta sao !

Người Công giáo có thói quen cầu nguyện trước mỗi công việc, nhất là khi gặp khó khăn, thất bại trong cuộc sống. Thế nhưng nhiều lúc ta cầu xin hoài mà chẳng được, thậm chí những điều mà theo ta là xứng đáng và cần thiết nữa. Những lúc ấy ta thường thất vọng và còn nghi ngờ tình thương của Chúa. Thay vì thất vọng, ta có tự hỏi rằng điều mình xin có cần thiết và hợp ý Chúa không ? Đồng thời hiệu quả của lời cầu xin không phải do công lao của ta, nhưng do lòng nhân hậu và thương xót của Thiên Chúa. Vì thế, ta luôn xác tín rằng Thiên Chúa là Cha nhân lành và không ngoan, để ta luôn kiên nhẫn, cậy trông vào tình yêu của Ngài. Bởi chỉ có Thiên Chúa mới biết rõ và ban những gì tốt lành cho chúng ta.

Lạy Chúa, có những lúc con cầu nguyện mà chẳng được như ý và nó khiến con nghi ngờ tình thương của Chúa. Từ đó con sao lãng với việc cầu nguyện, xin Chúa thứ tha cho sự yếu hèn của con. Xin Chúa dạy con cầu nguyện cho hợp ý Chúa, vì chỉ có Chúa mới hiểu thấu điều con nguyện xin và ban cho con những gì cần thiết, tốt nhất cho cuộc đời con. Amen.