Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh: Bài học đón tiếp.

Thái Hà (16.05.2019) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy”. (Ga 13,16-20)

Ảnh minh họa (Google)

Thánh Biển Đức căn dặn các đan sĩ rằng: “Khi anh em đón tiếp và phục vụ khách, thì không phải anh em đang đón tiếp và phục vụ khách, mà là cung kính đón tiếp chính Chúa Kitô ở trong khách”.

Người Do Thái luôn tự hào về đức tin của mình nơi Thiên Chúa, nhưng lại không đón tiếp Đấng Thiên Chúa đã sai đến. Âu cũng vì họ vẽ ra “đấng được sai đến” đó theo ý riêng, và không chấp nhận một Đấng Thiên Sai không thỏa mãn những tiêu chuẩn trần thế của họ.

Ngày nay, ít nhiều chúng ta cũng giống dân Do Thái xưa, thích đón tiếp những vị được sai đến hợp ý chúng ta hơn là đón tiếp những người được sai đến theo ý Chúa. Đón tiếp không chỉ là cho trú ngụ, nhưng còn là thành tâm đón nhận, vâng nghe và cộng tác với những sứ giả của Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn nhận ra Chúa nơi những người Chúa sai đến với chúng con để chúng con nhận ra thánh ý Chúa nơi các ngài. Xin giúp chúng con nhận ra Chúa nơi tất cả những người chúng con gặp gỡ hằng ngày, để chúng con biết tôn trọng và sẻ chia cho nhau. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.