Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên: Trao ban nhưng không

Thái Hà (08.07.2021) – Đức Giêsu sai các môn đệ đi và chỉ thị rằng: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy”. (Mt 10,7-15)

“Anh em được cho không, thì cũng hãy cho không như vậy”

Trong một lần trợ giúp người nghèo tại thành phố Calcutta, mẹ Teresa đã không khỏi bất ngờ và thắc mắc trước cảnh tượng: một người Hindu nghèo khổ, đang cận kề cái chết vì đói, chia đôi số gạo mình nhận được cho một người hàng xóm cũng đang sắp chết đói như mình.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nhắc nhở các môn đệ hãy biết cho đi nhưng không những gì mình đã lãnh nhận, vì các ông đã được ban một cách nhưng không. Noi gương các thánh Tông đồ, chúng ta được mời chia sẻ một cách nhưng không những gì mình có với người xung quanh.

Tuy nhiên, việc này chắc hẳn không dễ dàng, vì quyền lợi là điều ai cũng mong muốn có được. Thế nhưng, đừng quên rằng, việc chia sẻ nhưng không làm đẹp lòng Thiên Chúa, và Người sẽ ban lại cho chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta đang chia sẻ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải yêu thương đồng loại như chính mình, xin giúp chúng con biết mở lòng với mọi người, biết cho đi một cách nhưng không, như chúng con đã nhận được nơi Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…