Thứ Sáu: Lc 11, 15 – 26: Chúa đã dùng ngón tay Thiên Chúa

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

Thái Hà (09.10.2015) – Trong bài Tin mừng thứ Sáu tuần XXVII thường niên hôm nay, đám đông dân chúng kinh ngạc trước quyền năng của Chúa Giêsu khi Ngài trừ quỷ. Tuy nhiên, có một số người nghi ngờ, đố kỵ và tị hiềm với Ngài mà bảo rằng Ngài dùng tướng quỷ Bêendêbun để trừ quỷ. Nghe họ nói thế, Chúa Giêsu đã nhấn mạnh rằng: “Tôi đã dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.”

Lời của Chúa gợi nhắc cho ta hình ảnh của Môsê ngày xưa: Đứng trước những việc lạ lùng Thiên Chúa thực hiện, nhưng Pharaô vẫn cứng lòng, nên Môsê nhắc cho ông ta và cả triều thần ông ta biết rằng nếu cứ tiếp tục chống cưỡng, không chịu thay lòng đổi dạ, thì coi chừng vì ngón tay quyền năng Chúa đã can thiệp. Được cảnh bảo về ngón tay quyền năng của Thiên Chúa, nhưng Pharaô vẫn cứng lòng và hậu quả là ông và đoàn quân của ông đã bị dìm xuống đáy biển.

chua-giesu

Hôm nay, Chúa nhắc cho những người cứng lòng biết rằng quyền năng và Triều Đại Thiên Chúa đã hiển hiện ở giữa trần gian này rồi, vậy mà họ vẫn cố tính chống cưỡng lại Chúa, thì họ hãy coi chừng!

Triều Đại Thiên Chúa không gì khác hơn là chính bản thân Chúa Giêsu Kitô. Ngài từ thiên giới mà đến trần gian này để thi thố quyền năng yêu thương củaThiên Chúa và chữa lành mọi thương tích cho nhân loại do tội lỗi và sự ác gây ra. Nhưng nếu ta tiếp tục ở lì trong sự man trá, gian dối và lưu manh trong cách đối xử với anh chị em của ta, thì hôm nay Chúa nhắc ta phải coi chừng. Nếu không chịu hồi đầu hối cải, thay đổi đời sống và chấp nhận tình thương và sự chữa lành của Chúa, thì số phận của Pharaô và đoàn quân Ai Cập nơi biển Đỏ xưa kia đang là cái gương trước mắt ta!