Thứ Sáu: Lc 19, 45 – 48: Tâm hồn hướng thượng hay chỉ biết miên man nghĩ đến tiền bạc, vật chất?

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

Thái Hà (20.11.2015) – Trong bài Tin mừng thứ Sáu tuần XXXIII hôm nay, Chúa Giêsu như thể vô cùng giận dữ khi Ngài xua đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi Đền Thờ Giêrusalem. Bình thường Chúa chỉ “xua đuổi” (ekballo) các thần ô uế ra khỏi những kẻ mà chúng ám, nhưng hôm nay Chúa “khá mạnh tay” khi “xua đuổi” những kẻ buôn bán, kiếm chác ra khỏi Đền Thờ. Điều này có nghĩa là đồng tiền mà người ta kiếm chác được qua việc buôn bán trong Đền Thờ bị xem như những gì rất ô uế, cần phải được tống khứ, xua đuổi.

Sở dĩ Chúa mạnh tay “xua đuổi” những thứ “nhơ uế” ra khỏi Đền Thờ vì Đền Thờ được gọi là “nhà cầu nguyện”. Thánh sử Luca chỉ nói rằng Đền Thờ Giêrusalem được gọi là Nhà Cầu Nguyện, chứ không nói là “Nhà Cầu Nguyện cho mọi dân nước” (như Tin mừng Maccô). Đền Thờ Giêrusalem vật chất chỉ có sứ mệnh là nhà cầu nguyện cho dân Do thái. Đền thờ ấy bây giờ đã ra ô uế, thì nay ngang qua cái chết và sự phục sinh, chính Chúa Giêsu trở nên Đền Thờ Mới, Nhà Cầu Nguyện mới cho muôn dân.

Mỗi khi đến với Chúa, đến với “Nhà Cầu Nguyện Cho Muôn Dân”, bạn và tôi đến với tâm tình nào? Khi ở trong Nhà Chúa, tâm hồn ta tràn ngập tinh thần cầu nguyện, hướng thượng hay lòng ta ra chia trí, suy nghĩ miên man đến tiền bạc, vật chất?