Thứ Sáu: Lc 21, 29 – 33: Xin cho Nước Cha trị đến

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

Thái Hà (27.11.2015) – Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở cho các môn đệ của Ngài biết rằng khi nhìn thấy cây vả và tất cả những cây khác đâm chồi, người ta liền biết mùa hè đã đến, thì cũng vậy khi thấy những biến cố thành Giêrusalem xụp đổ hay những tai ương khốn khó xảy ra thì các môn đệ phải biết rằng Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.

Tâm lý con người thường là sợ ngày Chúa đến. Nhưng như mùa hè đến đem lại sự sinh sôi nảy nở cho cây vả và mọi thứ cây, thì cũng vậy Chúa đã và đang đến trong trần gian này là để thi ân giáng phúc, để chữa lành tất cả những gì đã bị đổ vỡ do tội lỗi con người gây ra, chứ Ngài không đến để phá hủy hay tiêu diệt trần gian này.

Ngày nay, chứng kiến những thảm họa chiến tranh, khủng bố đây đó trên thế giới, cũng như các tai ương, bệnh tật đủ kiểu đủ cách, ta hiểu rằng chính con người đã gây ra đổ vỡ cho thế giới và cho chính bản thân mình. Và vì vậy là những người tin, ta được mời gọi hãy khẩn thiết nài xin mỗi ngày: Xin cho “Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời…”

Thật ra, Nước Thiên Chúa đã có mặt trong trần gian này rồi, nhưng có điều nhân loại chúng ta đang đóng cửa lòng mình lại, đang bưng tai bít mắt mình lại, đang không chấp nhận để Nước Chúa hiển trị trong cuộc đời mình. Bao lâu nhân loại còn từ khước sự hiện diện của Thiên Chúa, thì bấy lâu thế giới này còn xảy ra đủ thứ hỗn loạn và đổ vỡ.