Thứ Sáu Lễ Kính Cung Hiến Thánh Đường Latêrano: Thân thể Đức Kitô

Thái Hà (09.11.2018) – Nhưng Đền Thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người. (Ga 2,13-22)

Ảnh minh họa (Google)

Thân thể Đức Giêsu là chính Giáo hội. Chỉ trong Đức Giêsu, Giáo hội mới được viên mãn. vì Người là sự viên mãn của Thiên Chúa nơi trần gian này. Như Thân Thể Chúa đã từng bị đánh đập, bị tra tấn, bị treo trên thập tự, Giáo hội cũng phải trải qua nhiều đau khổ, và vẫn còn đang tiếp tục chịu đựng những bách hại cho đến tận thế. Nhưng cũng như Thân Thể Đức Giêsu đã Phục sinh, Giáo hội hôm nay vẫn sống động, vẫn kiên vững, vẫn là một chứng tá rõ ràng nhất cho mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa.

Lễ cung hiến Thánh đường Latêrano hôm nay nhắc nhở chúng ta nhớ về Giáo hội, nhớ về mầu nhiệm thân thể Đức Giêsu, nhớ về sự hiệp thông vĩnh cửu và không thể tách rời giữa từng Kitô hữu với Đức Kitô, như thánh Phaolô đã viết: “Vậy anh em, anh em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một bộ phận”. (1 Cr 12,27). Là Kitô hữu, chúng ta đã góp phần như thế nào để bảo vệ và phát triển Giáo hội?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thanh tẩy và giữ gìn chúng con được an bình và trong sạch để chúng con luôn được sống kết hiệp với Chúa mỗi ngày một hơn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.