Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Ambrôsiô: Đón nhận ân sủng

Thái Hà (07.12.2018) – Các anh tin thế nào thì được như vậy. (Mt 9,27-31)

Ảnh minh họa (Google)

Trước khi làm giám mục, Ambrôsiô đang là dự tòng. Ngài cũng chưa được học nhiều về thần học cũng như đạo lý Kitô giáo để xứng với chức vụ sắp lãnh nhận. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho Ngài trở thành một vị lãnh đạo vĩ đại bảo vệ đức tin Kitô giáo.

Tin Mừng thuật lại cảnh hai người mù lần mò đi theo Đức Giêsu, vừa đi họ vừa tha thiết van xin lòng thương xót của Người. Đức Giêsu đã chữa lành họ. Người đã đem lại cho họ một cuộc đời mới. Tưởng chừng cuộc đời họ mãi mãi chỉ màn đen vô tận, nhưng nay nhờ Chúa biến đổi, họ không còn phải lầm lũi bước đi trong bóng tối nữa. Ánh sáng rạng người đã thực sự đến với cuộc đời họ.

Chúng ta đang lần bước trong bóng tối của ghen ghét, gian dối và hận thù. Do đó, chúng ta cần đến với Chúa qua bí tích Hòa giải và Thánh thể. Ở đó, Người sẽ biến đổi chúng ta nên con người mới, để xứng đáng là con cái của Sự Sáng.

Cầu nguyện: Xin thánh Ambrôsiô chuyển cầu cho chúng con được mạnh sức để đến với Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.