Thứ Sáu: Mc 2, 1 – 12: Nối lại tương quan với Chúa cho đời bớt khổ

Thái Hà (15.01.2016) – Khi con người chúng ta sa ngã phạm tội là chúng ta cắt đứt mối tương quan hiệp thông sự sống với Thiên Chúa. Nói cách khác, tội lỗi làm cho chúng ta xa rời Thiên Chúa và đánh mất vinh quang của Ngài. Một khi con người xa rời Thiên Chúa, thì cũng có nghĩa là con người sẽ gặp đủ nỗi khốn khổ, gian truân, gặp đủ thứ bệnh hoạn tất nguyền cả về thể xác lẫn tinh thần.

12523160_1237253959624497_2238622531823704630_n

Chính vì vậy, trong bài Tin mừng hôm nay, khi người ta dỡ mái nhà thả người bại liệt xuống chỗ Chúa Giêsu đang ngồi để xin Ngài cứu chữa, thì việc đầu tiên Chúa làm ấy là tha tội cho anh ta, nghĩa là đưa anh ta trở lại mối tương quan sự sống với Thiên Chúa. Chỉ khi nối lại mối tương quan, liên đới với Thiên Chúa, thì mọi sự tổn thương nơi thể xác cũng như trong tâm hôn người ta mới được chữa lành.

Là những người Kitô hữu, bạn và tôi được mời gọi gắn kết mật thiết, liên lỉ với Chúa để cuộc đời này giảm bớt nỗi thương đau, khốn khổ.