Thứ Sáu: Mc 3, 13 – 19: Ý thức sứ mạng của Hội Thánh Chúa

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

Ch--a-Gi--su-sai-t---ng-nhom-hai-ng-----i

Thái Hà (22.01.2016) – Thường mỗi khi Đức Giêsu lên núi, thì hoặc là Ngài cầu nguyện (x. Mc 6, 46; Lc 6, 12; 9, 28), hoặc là Ngài sẽ thực hiện một điều gì đó rất quan trọng cho dân chúng, như dạy dỗ hay hóa bánh ra nhiều cho dân chúng được no nê chẳng hạn (x. Mt 5, 1; 15, 29).

Trong bài Tin mừng thứ Sáu tuần II thường niên hôm nay, Chúa Giêsu cũng đi lên núi. Dĩ nhiên, mục đích chính yếu của việc Ngài lên núi lần này có lẽ không phải là để cầu nguyện, nhưng là để làm một điều gì đó rất quan trọng cho dân chúng.

Điều quan trọng Chúa làm cho dân chúng trong lần lên núi này là tuyển chọn các môn đệ. Vì nhu cầu phục vụ đám dân nghèo khổ mà Chúa tuyển chọn các ông. Nói cách khác, cộng đoàn các môn đệ được Chúa thiết lập trên núi là vì đám dân chúng lầm than, vất vưởng, bệnh hoạn tật nguyền đang chờ đợi dưới chân núi.

Chúa gọi các môn đệ lên núi để các ông được ở với Ngài, được mang lấy thao thức của Ngài về đám dân khốn khổ, nghèo hèn kia. Khi đã được ở với Chúa và mang lấy tâm tư của Chúa rồi, thì các ông được sai xuống núi để thi hành sứ mạng loan báo Tin mừng cho dân nghèo.

Không phải chỉ ngày xưa mới có đám đông dân chúng khốn khổ nghèo hèn cần được Chúa và các môn đệ chăm sóc, mà ngày nay cũng vẫn còn vô số những thân phận bi đát đang cần đến những bàn tay chăm sóc, vỗ về của Hội Thánh Chúa.

Xin anh chị em cầu nguyện cho các Đức Giám mục là những người kế vị các thánh Tông đồ để các ngài thêm mạnh sức hầu chu toàn sứ mạng của các ngài trong tư cách những con người được tuyển chọn cách riêng để phục vụ dân Chúa lầm than vất vưởng.

Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho chúng tôi – các linh mục – là cánh tay nối dài của các đấng kế vị các tông đồ, xin cho chúng tôi biết nhiệt thành cộng tác với các ngài trong sứ mạng chăm sóc đoàn chiên của Chúa.

Xin anh chị em là các tín hữu cũng cộng tác nhiệt thành với các đấng các bậc trong Hội Thánh ngõ hầu toàn thể Hội Thánh Chúa từ hàng giáo sĩ đến giáo dân đoàn kết với nhau, cùng chu toàn sứ mạng loan báo Tin mừng mà Chúa đã ủy thác giữa thế giới ngày nay đang ngập tràn những hoạn nạn, khổ đau.