Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng: Sống đức tin

Thái Hà (11.12.2020) – Đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động. (Mt 11,16-19)

Vào thời Đức Giêsu, những luật sĩ và biệt phái thuộc tầng lớp lãnh đạp luôn tự hào mình là những người am hiểu Kinh Thánh và là con cháu đích thực của tổ phụ  Ápraham. Vì thế, họ đóng lòng mình lại trước những lời giáo huấn của Gioan Tẩy Giả cũng như của Đức Giêsu: Gioan Tẩy Giả tới rao giảng, kêu gọi sám hối bằng lối sống chay tịnh thì họ cho là “ông bị quỷ ám”. Đức Giêsu đến rao giảng và quan tâm tới người nghèo khổ, tội lỗi thì họ lại kết luận Người là “tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi”. Do đó, Đức Giêsu đã mạnh mẽ nhận xét họ là những người cứng lòng tin.

Trong mùa vọng, chúng ta được mời gọi tin vào lời chứng của Gioan Tẩy Giả và của Đức Giêsu. Tin luôn đòi hỏi cần phải hoán cải, phải nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân chứ không tự cho mình quyền lên án anh em. Người có đức tin phải là người biết hành động theo lẽ khôn ngoan của Thiên Chúa, là người khiêm nhường nhận ra và thi hành thánh ý Thiên Chúa qua từng biến cố trong cuộc sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết khiêm nhường và tín thác vào Chúa. Để dù gặp thử thách, con vẫn các tín rằng vẫn có Chó luôn ở bên và đồng hành với con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…