Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh: Chúa trao quyền chủ chăn

Hãy chăm sóc chiên của Thầy. (Ga 21,15-19)

“Lãnh đạo là phục vụ, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ người mình điều khiển, phục  vụ công ích. Lãnh đạo là một nô bộc tình nguyện” (ĐHV 835).

Trong Tin Mừng hôm nay, sau ba lần Đức Giêsu hỏi ông Phêrô về lòng yêu mến, là ba lần Người nói: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy”. Đức Giêsu đã trao phó đoàn chiên cho ông Phêrô đến ba lần. Điều đó cũng có nghĩa là Người chính thức trao phó đoàn chiên cho ông Phêrô đến ba lần. Điều đó cũng có nghĩa là người chính thức trao phó cho ông nhiệm vụ mục tử. Thánh Phêrô được đặt làm thủ lãnh trên Tông Đồ đoàn để coi sóc Giáo Hội của Chúa. Đây là một trách nhiệm nặng nề, đòi ông phải có tình yêu lớn lao: Ông phải yêu mến Chúa hơn những người khác. Vì yêu mến Chúa, ông sẽ săn sóc đoàn chiên của Chúa, và sẵn sàng liều mạng sống vì đoàn chiên Chúa trao phó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.