Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên: Kho tàng không hư mất

Thái Hà (18.06.2021) – Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình một kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. (Mt 6,19-23)

Thánh Augustinô, sau thời gian sống trong lạc thú thế gian, đã cảm nghiệm được: hạnh phúc Nước Trời mới là vĩnh cửu, còn thế gian chỉ là phù du. Ngài đã thốt lên tiếc nuối: “Lạy Chúa, con yêu Ngài quá muộn màng”. Từ đó, ngài từ bỏ mọi sự để bước theo Chúa.

Nếu sự sống không còn, vàng bạc đem lại ích gì; nếu linh hồn đã mất, của cải mua được những chi? Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nhắc nhở các môn đệ phải biết nhìn xa: “Anh em hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời”. Chúa muốn chúng ta hãy là những nhà đầu tư khôn ngoan, biết việc gì là ưu tiên, biết điều gì là mãi mãi. Kho tàng trên trời muôn đời còn mãi, không thể hư nát, không thể tiêu hao. Và kho tàng đó có được gọi là nhờ tin và sống theo Đức Kitô.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, không có cuộc đời nào là bền vững, là vĩnh cửu, mọi thứ rồi sẽ tàn phai theo thời gian. Xin cho chúng con biết khôn ngoan vận dụng ơn thiêng Chúa ban để mua lấy kho tàng Nước Trời mai sau. Amen.

Suy niêm Tin Mừng hằng ngày, Chấm nối chấm…