Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên: Trông cậy nơi Chúa

Thái Hà (12.10.2018) – Đức Giêsu nói: “Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông”. (Lc 11,15-26)

Ảnh minh họa (Googe)

Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, với câu nói đầy uy quyền: “Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ”, Đức Giêsu muốn khẳng định rằng Người đến thế gian để chiến thắng ma quỷ và tội lỗi. Người mời gọi những kẻ theo Người hãy hoàn toàn đặt tin tưởng, phó thác vào Người. Chính Người là Đấng giữ cho họ được an toàn trước những mưu thâm chước độc của tà thần.

Sống giữa một xã hội đầy dẫy cám dỗ và tục hóa, ta rất dễ buông mình theo những điều trái với luật Chúa. Khi đó, ta cần giữ vững đức tin và kiên trì cầu khấn ơn Chúa trợ giúp. Có như thế, ta mới có thể chống trả được những mưu mô của mà quỷ và trở nên những người con thuộc về Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin luôn ở cùng con và ban ơn trợ lực cho con để con có thể trung thành sống theo lời Chúa dạy. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.