Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên: Dấu chỉ

Thái Hà (26.11.2020) – Đức Giêsu nói: “Khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần”. (Lc 21,29-33)

Theo cha Lausade, Thiên Chúa nói với chúng ta bằng hai cách: Một là Lời Chúa trong Kinh Thánh, hai là qua các dấu chỉ trong cuộc sống. Vì thế, chúng ta cần phải biết nhận ra Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh cũng như qua các dấu chỉ thời đại.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã dùng hình ảnh của cảnh sắc thiên nhiên xung quanh để dạy người môn đệ nhận biết Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Chúng ta không biết rõ Nước Thiên Chúa là như thế nào. Nhưng với những dấu chỉ thời đại, chúng ta chắc chắn rằng có sự hiện hữu của Nước Thiên Chúa trên trần gian này.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đón nhận các biến cố trong cuộc sống như là thánh ý của Chúa. Vì thế, dù chúng ta sống trong thế gian, nhưng cũng đang sống trong triều đại Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra những dấu chỉ Nước Thiên Chúa đang hiện diện trên trần gian này, để chúng con biết chu toàn trách nhiệm mỗi ngày của mình. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…