Thứ Thư Tuần XXVI Thường Niên: Trở nên người môn đệ

Thái Hà (03.10.2018) – Khi ấy, Đức Giêsu bảo với kẻ muốn theo Người rằng: “Ai đã tra tay cầm cày à còn ngoái lại đằng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa. (Lc 9,57-62)

Ảnh minh họa (Google)

Ông Dunan, người sáng lập hội Đồng Thập Tự quốc tế đã cho khắc trên ngôi mộ của mình hàng chữ “Hoặc tôi là môn đệ Đức Giêsu, hoặc tôi không là gì cả”. Cũng vậy, mọi người chúng ta đều được mời gọi trở nên môn sinh của Chúa.

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu bày tỏ cho chúng ta thấy rõ những điều kiện để theo Người. Đức Giêsu muốn người môn đệ chia sẻ cuộc sống và sứ mạng của Người, phải triệt để dấn thân theo Người đến cùng, mà không màng đến những đam mê chóng qua của thế gian. Quyết liệt hơn nữa. Đức Giêsu còn muốn người môn đệ dứt khoát với những mỗi tương quan đó không xấu, nhưng dễ gây cản trở hoặc làm chậm bước chân của người loan báo Tin Mừng, vì Tin Mừng cứu độ phải là ưu tiên hàng đầu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết dứt khoát và những đam mê của thế gian, những tương quan yêu thương làm con quên bổn phận rao giảng Tin Mừng của mình, ngõ hầu Chúa trở thành gia nghiệp đời đời của con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.