Thứ Tư: Đức Mẹ Mân Côi: Lc: 1, 26 – 38: Vũ khí của bình anh là hạnh phúc

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

Thái Hà (07.10.2015) – Hôm nay Giáo hội mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi. Ban đầu lễ này có tên gọi là lễ Mẹ Thắng Trận. Thời xưa có cuộc đụng độ giao tranh khốc liệt giữa anh em Kitô giáo và anh em Hồi Giáo và cuộc chiến kéo dài hằng mấy thế kỷ. Nhưng vào ngày 7/10/1571, cuộc chiến gần như chấm dứt với ơn trợ giúp lạ lùng của Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi. Vì vậy, Đức Giáo Hoàng Piô V dạy cộng đoàn dân Chúa rước kiệu Mẹ trọng thể để cảm tạ Mẹ và Đức Giáo Hoàng cũng quyết định thành lập lễ Mẹ Thắng Trận vào ngày mồng 7 tháng 10 hằng năm; về sau lễ này được đổi thành lễ Đức Mẹ Mân Côi.

Ngay xưa Đức Mẹ đã trao vào tay con cái của Mẹ vũ khí quan trọng là kinh mân côi để dẹp bỏ cuộc chiến thù hằn giữa Hồi Giáo và Kitô giáo, thì ngày nay Mẹ cũng trao vào tay mỗi người chúng ta chính thứ vũ khí đó để chúng ta chiến thắng ba thù đang vây bủa chúng ta: thế gian – ma quỷ – xác thịt. Thật vậy, như đã có lời thánh Bênađô dạy ta rằng: “Kinh Kính Mừng làm cho quỷ dữ trốn chạy, hỏa ngục run sợ”. Thánh Đaminh cũng quả quyết rằng: “Sau thánh lễ và kinh Phụng vụ, không có sự tôn kính nào đẹp lòng Chúa Giêsu và Mẹ Thánh Người bằng sốt sắng đọc kinh Mân Côi.” Đặc biệt, thánh Bônaventura xác quyết: “Mẹ Maria chào chúc chúng ta với ơn lành, nếu chúng ta kính chào Mẹ bằng kinh Kính Mừng.”

Đức Mẹ không trao vào tay chúng ta những thứ vũ khí gươm đao, súng ống, đạn dược, nhưng Mẹ trao cho ta vũ khí của bình an, của ơn phúc qua lời kinh Kính Mừng Maria đầy ơn phúc… Chúng ta tung hô Mẹ là Đấng Đầy Ơn Phúc qua lời kinh ấy, thì chúng ta cũng noi gương Mẹ để trở nên kẻ có phúc, kẻ được Chúa chúc phúc. Điều này có nghĩa là ta noi gương bắt chước đời sống của Mẹ, một đời sống luôn biết xin vâng theo ý Chúa trong mọi hoàn cảnh sống, xin vâng ý Chúa khi vui, xin vâng ý Chúa khi gặp hoạn nạn khổ đau và cuối cùng xin vâng ý Chúa khi đời tăm tối không lối thoát giống như Mẹ xưa kia đã trải qua giây phút đứng dưới chân thập giá đầy tăm tối, mịt mờ! Nhưng chính nhờ học biết xin vâng theo ý Chúa trong mọi nơi mọi lúc như vậy, ta cũng sẽ được nên giống Mẹ là được tràn đầy ơn phúc của Chúa.

Hôm nay, mừng lễ Đức Mân Côi, bạn và tôi đã biết sử dụng như thế nào vũ khí của an bình, của ơn phúc là tràng chuỗi mân côi mà Mẹ đã trao ban cho chúng ta?