Thứ Tư: Lc 11, 42 – 46: Khốn cho các ngươi…!

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

Thái Hà (13.10.2015) – Trong bài Tin mừng thứ Tư tuần XXVIII thường niên hôm nay, Chúa Giêsu dùng những lời khá nặng nề để quở trách giới lãnh đạo tôn giáo Do thái. Theo lẽ thông thường những người Pharisiêu và các nhà thông luật phải là những người chỉ dẫn cho dân chúng con đường công bình, bác ái đối với tha nhân và tình yêu đối với Thiên Chúa, nhưng họ lại lợi dụng chức vị của mình để sống thiếu tình bác ái, nếu không muốn nói là sống gian tham, độc ác đối với người nghèo.

Cụ thể những người Pharisiêu giữ luật tỉ mỉ tới mức họ đóng thuế thập phân những hoa lợi rất nhỏ thu được từ cây thì là, rau húng [theo luật Chúa dạy, người ta cần dâng cúng vào đền thờ 1/10 hoa lợi thu được để diễn tả lòng biết ơn đối với sự quan phòng của Chúa đã cho mưa thuận gió hòa, hoa mầu tốt tươi (Ds 14, 22; Lv 27, 30)], nhưng lòng họ lại ấm ủ những mưu mô, tính toán để chiếm đoạt đất đai, tài sản của các bà góa hay của những người nghèo hèn, khốn khổ. Chúa thấu rõ lòng dạ của họ nên Chúa đã dùng những lời rất nặng để cảnh tỉnh họ: Khốn cho các ngươi…..!

Pharisees_Question_Jesus

Quả thât, bao giờ cũng vậy, khi người ta đè nén và sống bất công, gian ác đối với người nghèo thì chắc chắn Chúa không im lặng. Những kẻ gây ra bất công và những kẻ làm ngơ trước nỗi bất công của người nghèo sẽ phải lãnh lấy lời như thể là sự chúc dữ của Chúa.

Soi chiếu mình vào lời Chúa hôm nay, biết đâu đấy bạn và tôi cũng phải lãnh lấy lời “khốn cho các ngươi” của Chúa, vì chúng ta đã có lần nhắm mắt làm ngơ trước nỗi thống khổ và sự bất công mà bao người nghèo trong xã hội chúng ta đang phải gánh chịu. Biết đâu đấy, vì sự an toàn của bản thân, chúng ta không dám tố cáo những điều ngang trái xảy ra cho người nghèo quanh ta. Và như vậy, Chúa đáng quở trách chúng ta: Khốn cho các người…!