Thứ Tư: Lc 14, 25 – 33: Không gì có thể so sánh bằng giá máu cứu chuộc của Chúa

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

Thái Hà (03.11.2015) – Trên hành trình tiến lên Giêrusalem để chịu hiến tế, đổ máu mình ra trên thập giá làm giá cứu chuộc muôn người, Chúa Giêsu quay lại thấy đám đông theo Ngài, Ngài liền đòi buộc người ta phải có sự chọn lựa dứt khoát: “Ai đến với tôi mà không ghét bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.” Có thể nói đây là một sự đòi buộc hết sức gắt gao và triệt để của Chúa đối với những ai muốn theo Ngài.

C-Disciples-of-Jesus-28.01

Thực ra, cách Chúa nói “ghét” cha mẹ, anh chị em, thậm chí cả mạng sống mình là cách nhấn mạnh về sự ưu tiên. Điều ưu tiên hàng đầu của người ta là phải chọn Chúa bởi vì nếu không chọn Ngài, nếu không chọn lối sống vác thập giá theo Ngài thì chắc chắn người ta không bao giờ tìm được sự sống đời đời. Chính Chúa đã đổ máu đào để tẩy rửa ta khỏi mọi vết nhơ của tội lỗi, vậy mà ta coi nhẹ giá cứu chuộc của Ngài hoặc đặt giá cứu chuộc ấy ngang hàng với những sự khác ở trần gian thì không xứng đáng.

Suy gẫm bài Tin mừng thứ Tư tuần XXXI hôm nay, bạn và tôi không khỏi chột dạ. Có những lần, chúng ta thường nhắm mắt làm liều những điều này điều kia ngược với luật của Chúa rồi ta tự nhủ: Chúa nhân từ chắc chẳng chấp tội ta! Điều Chúa muốn ta phải ý thức trong từng giây từng phút và trong từng chọn lựa của cuộc sống ấy là ta đã được cứu bằng giá máu của Chúa đổ ra trên thập giá, thì ta phải để tình thương cứu chuộc ấy của Chúa chi phối mọi sự trong cuộc đời ta, chứ không phải để những sự cả nể trong tương quan cuộc sống hay sự dung dưỡng bản thân khỏa lấp tâm trí ta hướng về giá trị cứu rỗi đời đời mà Chúa đã phải đánh đổi bằng cả mạng sống của Ngài để đem lại cho ta.