Thứ Tư: Lc 19, 11 – 27: Có đạo mà sống như không có đạo thì sẽ bị tước mất sự sống đời đời!

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

Thái Hà (18.11.2015) – Sau khi làm cho người mù được sáng mắt, sau khi đến viếng thăm gia đình ông Giakêu và làm cho cuộc đời ông được thay đổi, Chúa Giêsu kể cho đám đông đang đi theo Ngài dụ ngôn về người quý tộc sẵn sàng trao phó những nén bạc của mình cho các tôi tớ với một mong ước là họ tìm cách làm cho sinh lời những nén bạc ông trao.
TALENTO2Điểm nhấn chính yếu của dụ ngôn trong bài Tin mừng hôm nay ấy là trách nhiệm của các tôi tớ phải biết sinh lời những nén bạc chủ trao. Nén bạc mà Chúa trao cho mỗi người tin chúng ta chính là ơn cứu chuộc mà Chúa đã trả bằng giá đắt là chính mạng sống của Ngài để mang lại cho ta. Chúa đã chấp nhận đi lên Giêrusalem để chịu đóng đinh và chịu chết để đem lại cho mỗi người chúng ta ơn cứu chuộc quý giá ấy.

Như người mù sau khi được sáng mắt đã sẵn sàng tiến bước trên con đường cao rao tình thường của Chúa, hay như ông Giakêu khi có niềm vui được gặp gỡ Chúa liền sẵn sàng dành phân nữa tài sản của mình cho nghèo và đền bù gấp bốn những gì mình làm thiệt hại người khác, thì cũng vậy, là những người được Chúa trao cho những nén bạc quý giá là ơn cứu chuộc, đời sống của người tin chúng ta phải thay đổi, chứ ta không thể ù lì sống cho qua ngày đoạn tháng trong những đam mê, sở thích của con người xác thịt chúng ta. Dứt khoát Chúa đòi hỏi bạn và tôi phải có một đời sống mới với những ân sủng Chúa ban. Bằng không, mang tiếng là người có đạo mà sống vô đạo thì số phận của ta sẽ giống như kẻ đã cất giấu nén bạc của chủ đã trao: sự sống đời đời sẽ bị tước đoạt đi, không còn dành cho ta nữa!