Thứ Tư Lễ Nhớ Đức Mẹ Mân Côi: Hãy đọc kinh Mân Côi

Thái Hà (07.10.2020) – Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. (Lc 1,26-38)

“Hãy siêng năng lần chuỗi Mân Côi”

Thánh Louis de Montfort nói: “Chuỗi Mân Côi mà ta gọi có nghĩa là Vương Miện Hoa Hồng”. Điều này có nghĩa rằng mỗi lần ta cầm tràng chuỗi lên và đọc là ta dâng cho Chúa và Đức Mẹ những đóa hồng kết thành triều thiên và đặt trên đầu Đức Mẹ. Đó là những đóa hồng  của Thiên quốc không bao giờ tàn héo, nhạt phai sắc màu.

Trước lời truyền tin của sứ thần, Mẹ Maria đã mau mắn thưa “xin vâng”; thì nay, trước lời nhắn nhủ “Hãy năng lần chuỗi Mân Côi” của Mẹ, chúng ta cũng hay thưa “xin vâng” như Mẹ. Chuỗi Mân côi là phương thế để chúng ta đến với Đức Mẹ. Cùng với Mẹ, chúng ta chiêm ngắm những biến cố trong cuộc đời Đức Giêsu. Và khi lần chuỗi Mân Côi là ta đang kết những đóa hồng xinh đẹp làm triều thiên dâng lên Mẹ.

Cầu nguyện: Laỵ Mẹ Maria! Xin Mẹ giúp chúng con biết mau mắn thưa “xin vâng” như Mẹ, xin Mẹ luôn đồng hành, giữ gìn và nâng đỡ chúng con. Xin giúp chúng con được vững mạnh rong đức tin, đức cậy và nhiệt thành trong đức mến. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…