Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Rosa Lima: Công bằng của Thiên Chúa

Thái Hà (23.08.2017) – Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: “Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót, tới những người vào làm trước nhất”. (Mt 20,1-16a)

Ảnh minh họa (Google)

Bao Công nổi tiếng là vị quan xử án công bằng, “thiết diện vô tư”, không kiêng nể người phạm tội là ai. Cho dù đó là hoàng thần quốc thích như phò mã Trần Thế Mỹ, hay cháu quan thái sư Bàng Đức,… ông đều xử rất công bằng, đúng người đúng tội, không thiên vị một ai. Đây là sự công bằng kiểu con người.

Sự công bằng của Thiên Chúa thì khác. Dụ ngôn ông chủ và người làm công cho thấy rõ điều này. Trong dụ ngôn, ông chủ ám chỉ Thiên Chúa, còn những người làm công là chúng ta. Theo lối nhìn của người trần gian, những người vào làm từ sáng sớm sẽ được nhiều tiền hơn những người vào làm việc từ lúc 11 giờ. Nhưng Thiên Chúa không nhìn theo lối này.

Đối với Chúa, mọi người đều cần được yêu thương, chăm sóc, đều có những nhu cầu cần được đáp ứng. Vì thế, Người rộng ban cho chúng ta mọi ơn lành theo như nhu cầu chúng ta cần, chứ không theo như công trạng của chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã thương ban, dù chúng con chẳng làm được gì cho Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, 

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.