Thứ Tư Lễ Thánh Giuse Thợ: Thiên Chúa là tình yêu

Thái Hà (01.05.2019) – Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin và Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. (Ga 3,16-21)

Ảnh minh họa (Google)

Thông điệp Deus Caritas est (Thiên Chúa là Tình yeu) mở đầu bằng nhưgnx lời trong thư thánh Gioan về đời sống Kitô hữu: “Chúng ta nhận biết và tin vào tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta.”

Niềm tin của người Do Thái diễn tả với những lời trong sách Đệ Nhị Luật: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa hết lòng, hết dạ, hết sức. Niềm tin của người Kitô hữu giữ lại phần cốt yếu trong niềm tin Do Thái giáo, đó là tình yêu: Mến Chúa và yêu người.

Trở thành Kitô hữu không phải là một lựa chọn luân lý, cho bằng là một cuộc gặp gỡ trong niềm tin với một Đấng Siêu Việt mang tên Giêsu. Cuộc gặp gỡ trong niềm tin với một Đấng Siêu việt mang tên Giêsu. Cuộc gặp dỡ đó làm biến đổi cuộc đời và làm cho lửa tình yêu nên mãnh liệt trong cuộc đời của người tín hữu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu chúng con đến nỗi hy sinh chết trên thập giá để chúng con được sống. Xin Chúa tăng thêm lòng tin và lòng mến để con yêu Chúa hết lòng và dám hy sinh cả mạng sống cho những người con gặp gỡ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.