Thứ Tư: Mc 4, 1 – 20: Kiên nhẫn gieo vãi hạt giống Tin Mừng tình thương như Chúa gieo vãi

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

cuc-vang

Minh họa. Ảnh google

Thái Hà (27.01.2016) – Trong bài Tin mừng thứ Tư tuần III thường niên hôm nay, Đức Giêsu kể cho đám đông dân chúng và các môn đệ dụ ngôn người gieo giống.

Chúa kể dụ ngôn này sau khi Ngài đã thi hành sứ vụ công khai loan báo Tin mừng Nước Thiên Chúa được một thời gian. Nhưng sau khi thi hành sứ vụ một thời gian, xem ra Chúa chẳng gặt hái được thành quả gì. Ngược lại, dường như Ngài bị chống đối đủ kiểu đủ cách. Giới lãnh đạo tôn giáo thì bày mưu tính kế để ngăn cản việc Ngài thi hành sứ mạng, còn những người họ hàng thân thích của Ngài vì nghĩ rằng Ngài bị mất trí nên cũng tìm cách bắt Ngài về nhà, không cho Ngài đi rao giảng Tin mừng nữa.

Trong hoàn cảnh bị chống đối tư bề như thế, Đức Giê su kể dụ ngôn này để khẳng định với các môn đệ của Ngài rằng sứ vụ loan báo Lời dù trước mắt xem ra như là chẳng đem lại kết quả gì, nhưng cuối cùng sẽ đi tới chỗ hoàn tất với những thành quả mỹ mãn. Hạt giống Tin mừng mà Ngài gieo vãi có thế bị văng vãi chỗ này, chỗ khác, những cuối cùng sẽ rơi vào đất tốt như Ngài mong muốn và đưa tới một vụ mùa bội thu.

Lắng nghe Lời Chúa hôm nay, bạn và tôi được mời gọi kiên nhẫn và nhiệt thành bước theo Chúa trên con đường gieo vãi hạt giống Tin mừng giữa cuộc sống trần gian. Hạt giống mà ta gieo vãi ấy là hạt giống của yêu thương, của bác ái, của sự hiền hòa và thứ tha. Có những lúc ta tưởng rằng sự quảng đại, yêu thương, tha thứ mà ta dành cho tha nhân chỉ là vô ích. Nhưng hôm nay Chúa đảm bảo với ta rằng công khó gieo hạt giống Tin mừng của ta chắc chắn sẽ đưa tới một mùa bội thu của bình an, hạnh phúc cho chính ta và cho muôn người.