Thứ Tư: Mc 6, 1 – 6: Có khi nào ta xấu hổ vì mang danh kitô hữu?

MPS-2015-CHIA-SE-LOI-CHUA-2

Minh họa. Ảnh google

Thái Hà (03.02.2016) – Cả ba Tin mừng Nhất Lãm đều nhắc đến việc Đức Giêsu bị những người đồng hương khinh khi. Dĩ nhiên, mỗi thánh sử đều có dụng ý riêng khi nhắc đến sự kiện này.

Thánh sử Maccô nhắc đến sự kiện này như một phép “thử” đối với các môn đệ. Kể từ khi được Chúa tuyển chọn (Mc 3, 13), các môn đệ tận mắt chứng kiến thầy mình bị người này người khác từ khước, tẩy chay: Giới lãnh đạo tôn giáo thì tìm cách ngăn cản sứ mạng của Ngài; người nhà thì tìm mọi dịp để bắt Ngài về nhà vì cho rằng Ngài mất trí; đi đến dân ngoại thì dù có xua trừ ma quỷ cho họ, thì Ngài cũng bị người ta nài ép đi ra khỏi vùng đất của họ (Mc 5, 1 – 20); và bây giờ trở về quê hương, Ngài cũng bị dân làng coi thường dù Ngài có những lời giảng dạy đầy uy quyền!

Nhưng trước tình cảnh thầy mình luôn bị hết người này đến người khác tìm cách tẩy chay như thế, không có ai trong số môn đệ của Chúa cảm thấy xấu hổ và cũng chẳng có ai trong số các ngài tìm cách rút lui.

Là những Kitô hữu, những người mang danh Chúa Kitô, có khi nào bạn và tôi xấu hổ vì mình là người có đạo hay không?