Thứ Tư: Mc 6, 45 – 52: Chúa luôn hiển linh giữa cuộc đời ta gặp sóng gió ba đào

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

Mc-435-41

Minh họa. Ảnh google

Thái Hà (06.01.2016) – Trình thuật Tin mừng hôm nay mô tả một cuộc “thần hiện”, hiển linh của Chúa trên biển cả để giải cứu các môn đệ trước sóng gió ba đào thế gian.

Người Việt chúng ta chia thời gian ban đêm thành năm canh: “đêm năm canh, ngày sáu khắc”. Nhưng người Do thái xưa kia thuận theo cách chia thời gian của người Rôma, trong đó thời gian ban đêm được chia thành bốn canh; và canh tư (tức là khoảng từ 3 giờ – 6 giờ sáng) thường là lúc mà sự dữ đạt đến tột đỉnh của nó và cũng là lúc con người cần nhất sự can thiệp của Thiên Chúa để diệt trừ thế lực sự dữ thế gian (x. Is 17, 14).

Các môn đệ trong bài Tin mừng hôm nay đã đi vào giữa biển cả ba đào (biển thường tượng trưng cho sức mạnh hủy diệt thế gian: x. Tv 18, 16; 69, 1 – 2; 74, 13; 104, 26; Is 57, 20; Gr 47, 2) và vào đúng giờ khắc sức mạnh của tăm tối nổi lên như muốn nuốt chìm các ông, thì Chúa hiển linh. Sự xuất hiện của Ngài đã phá tan sức mạnh của thế gian tăm tối. Lời của Ngài: “chính Thầy đây, đừng sợ” đã trấn an các môn đệ và cũng mở ngỏ cho niềm tin của các ông vào Đấng là Thiên Chúa đang “hiển linh” giữa trần gian này.

Trong cuộc sống, chúng ta không tránh khỏi những tháng ngày sóng gió, khốn cùng do bởi những thâm thù thế gian gây nên. Nhưng là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi đặt trọn niềm tín thác của ta nơi Chúa. Ngài đang đồng hành với ta và đang nói với mỗi người chúng ta như đã nói các môn đệ xưa kia: “Chính Thầy đây, đừng sợ!”