Thứ Tư Tuần Bát Nhật Giáng Sinh: “Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ

Thái Hà (29.12.2021) – Và lúc đó tại Giêrusalem có một người tên là Simêon, là người công chính và có lòng kính sợ, đang mong đợi niềm an ủi Israel, có Thánh Thần ở trong ông. Ông được Thánh Thần mách bảo là sẽ không thấy giờ chết đến, trước khi thấy Đấng Kitô của Chúa được Chúa Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ. Khi cha mẹ bồng trẻ Giêsu đến để thi hành cho người các nghi thức theo luật dạy, thì ông ẵm lấy Người trên cánh tay mình, và chúng tụng Thiên Chúa rằng: “Lạy Chúa, bây giờ Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an, theo như Lời Chúa. Vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng đã chiếu soi các lương dân, và vinh quag của Israel dân Chúa”. (Lc 2,22-35)

Trình thuật thánh sử Luca hôm nay nói về một nhân vật, đó là Simêon. Cả đời ông sống công chính và khi tuổi đã xế chiều, Simêon được nhìn thấy Chúa. Đây làm một cảm nghiệm riêng hết sức đặt biệt với một người dành cả đời mình để tìm kiếm Chúa. Chúa đã thương thực hiện Lời Chúa dành cho ông và những người mong chờ ơn cứu độ.

Nhiều người hôm nay đang bế tắc vì cuộc sống không mang lại cho họ nhiều điều mà họ muốn. Nhưng họ không nhận thấy rằng, ngoài Chúa ra thì tất cả mọi thứ khác đều kém giá trị. Những thứ mà chúng ta kiếm tìm rất chóng qua, chỉ có sự hiện diện và đồng hành của Chúa mới có giá trị quan trọng và bậc nhất.

Cầu nguyện: Lạy Cháu xin cho con biết nhận ra chính Ngài là nguồn mạch của mọi hạnh phúc. Ngoài Ngài ra tất cả đều là hư vô khi cõi đời này chấm dứt Xin cho con luôn biết tìm kiếm Chúa trong từng ngày sống, xin cho con cảm nhận được Chúa đang ở bên con và luôn đồng hành cùng con trong mỗi biến cố cuộc đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.