Thứ Tư Tuần V Phục Sinh: Điều làm Chúa vui

Thái Hà (05.05.2021) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. (Ga 15,1-8)

Theo thánh Irenê: “Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống và sự sống của con người là được thấy Thiên Chúa”. Nếu trước đây sự mặc khải Thiên Chúa qua cuộc sáng tạo đã đem đến sự sống cho mọi loài trên trái đất, thì sự biểu lộ của Cha nhờ Ngôi Lời, càng đem lại gấp bội sự sống cho những ai thấyThiên Chúa.

Thiên Chúa là nguồn mạch mọi sự thiện hảo. Người luôn muốn thông tuyền sự thiện hảo ấy cho con người. Đức Giêsu xuống thế là để công bố sứ điệp ấy: “Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy”. Hoa trái ở đây là niềm vui, sự bình an và hạnh phúc đời đời. Chúng ta chỉ thủ đắc được điều đó khi sống theo giáo huấn của Đức Giêsu. Trở thành môn đệ của Đức Giêsu, tức là tin và bước theo con đường Người đã đi. Nhờ đó, chúng ta sẽ mặc lấy hoa trái mà Thiên Chúa hứa ban cho những ai thuộc về Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn bền tâm lắng nghe và sống theo Lời Chúa. Nhờ đó, chúng có được hoa trái là niềm vui, bình an và được sống trong ân sủng của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…