Thứ Tư Tuần VI Thường Niên: Được chữa cho sáng mắt

Thái Hà (20.02.2019) – Rồi Đức Giêsu lại đặt tay trên mắt anh mù, anh trông rõ và khỏi hẳn; anh thấy tỏ tường mọi sự. (Mc 8,22-26)

Ảnh minh họa (Google)

Một triết gia thù ghét chân lý của ánh sáng thần linh, khi nhìn vào viễn cảnh cái chết của mình, đã than: “Bây giờ là lúc thực hiện bước nhảy đầy sợ hãi vào tăm tối”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu chữa cho anh mù được sáng mắt. Đức Giêsu tỏ bày lòng từ bi thương xót đối với anh mù, nên Người đặt tay hai lần trên mắt anh. Người đã ban cho anh mù ánh sáng thể lý và ánh sáng đức tin một cách tiệm tiến, ban cho anh quyền tiếp xúc với vạn vật và liên đới mọi người. Đây là cuộc hành trình tìm ánh sáng đức tin của anh mù.

Cuộc đời của mỗi Kitô hữu là hành trình tìm kiếm đức tin liên lỉ. Chúng ta có thể đang mù về thiêng liêng, và cần được Đức Giêsu chữa lành cho nhìn thấy ánh sáng chân lý. Người mời gọi chúng ta biết chạy đến với Chúa để được chữa lành đôi mắt đang bị che mờ bởi bóng tối tội lỗi, bởi đêm đen của cái chết. Người sẽ ban ánh sáng của tha thứ và yêu thương, hầu dẫn đưa chúng ta bước qua đời này mà đến Nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban ánh sáng chân lý của Ngài cho chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.