Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh: Hiệp nhất

Thái Hà (16.05.2018) – Lạy Cha chí thánh, xin giữ gìn các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. (Ga 17,11b-19)

Ảnh minh họa (Google)

Đức Thượng phụ Athenagoras (1886-1974) là biểu tượng sống động của phong trào hợp nhất Kitô giáo. Ngài đón nhận và ưng thuận mọi đường lối cũng như chương trình của Đức Giáo hoàng ở Roma. Ngài còn nói: “Nếu chúng ta hiệp nhất trong tình yêu của Thiên Chúa là chúng ta hiệp nhất trong Đức Kitô, mà Đức Kitô là tất cả sự khôn ngoan của vũ trụ”.

Trong những giờ phút cuối cùng khi còn ở với các môn đệ, Đức Giêsu cầu xin Chúa Cha giữ gìn họ bên cạnh Người. Đức Giêsu mong muốn cho các môn đệ kết hợp sâu xa với Người, cũng như Người kết hợp làm một với Chúa Cha. Việc kết hợp với Người là điều kiện cần thiết để thi hành sứ mệnh loan báo Tin Mừng: “Như Cha đã sai con đến thế gian, thì Con cũng sai họ đến thế gian” (Ga 17,18)

Mỗi người Kitô hữu đều có nhiệm vụ làm chứng cho Đức Giêsu. Để hiện thực hóa sứ mệnh này, mỗi người được mời gọi để trở nên đồng dạng với Đức Giêsu và kết hiệp mật thiết với Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho tất cả chúng con hiệp nhất nên một, như Ngài và Chúa Cha là một. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, 

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.