Tin – Cậy- Mến đón chờ Chúa đến

VRNs (22.12.20114) – Sài Gòn- Suy niệm Tin Mừng ngày 22.12, Lc 1, 46-56

Bấy giờ bà Maria nói:

“Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa,

thần trí tôi hớn hở vui mừng

vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới;

từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả,

Danh Người thật chí thánh chí tôn !

Ðời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,

dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người,

như đã hứa cùng cha ông chúng ta,

vì Người nhớ lại lòng thương xót

dành cho tổ phụ Ápraham

và cho con cháu đến muôn đời.”

Bà Maria ở lại với bà Êlisabét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

1142

Bạn có biết lòng thương xót và ân  sủng của Thiên Chúa thi ân cho con người như thế nào không? Đó là, người đói khát sự công chính, Chúa sẽ ban của dư đầy. Chính Thiên Chúa sẽ đổ đầy trong lòng họ ơn bình an và niềm vui. Chúng ta nhận ra lòng mến vô biên nơi Thiên Chúa được mặc khải trong lời hứa về Đấng Cứu Độ. Các sự kiện đi trước việc hạ sinh Đấng Cứu Thế mà các ngôn sứ đã tiên báo trong Cựu Ước sẽ được thực hiện vì “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài chúng ta” (Ga 3:16).

Tin Mừng Thánh Luca cho thấy sự hiện diện và quyền năng của Chúa Thánh Thần trong đời sống của Đức Maria. Khi bà Elizabeth và Đức Maria gặp gỡ và chào nhau, họ đã được tràn đầy Chúa Thánh Thần, tràn đầy niềm vui vì lời hứa của Thiên Chúa về Đấng Cứu Thế nay được hoàn thành. Gioan Tẩy Giả được Thánh Thần mách bảo về sự hiện diện của Đấng Cứu Thế cũng đã vui mừng nhảy lên ngay cả khi còn trong bào thai của mẹ.

Chúa Thánh Thần là quà tặng của Thiên Chúa trao ban cho chúng ta để giúp chúng ta biết và hiểu về sự hiện diện của Thiên Chúa và sức mạnh của nơi vương quốc của Ngài. Chúa Thánh Thần chính là con đường mà Thiên Chúa mở ra trong tâm hồn mỗi người chúng ta.

Đức Maria đón nhận sứ mạng bằng đức tin kiên vững và lòng cậy trông thẳm sâu. Mẹ đã hành động bằng tất cả niềm tin và tin chắc rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã hứa. Bài thánh ca tuyệt vời của Mẹ, vọng lại lời ca khen của bà Hannah (x.1 Samuel 2: 1-10) về việc công bố ân sủng của Thiên Chúa: Thiên Chúa nâng cao những người thấp hèn và ban của dư đầy cho những người đói khát. Bà Hannah là người hiếm muộn và Thiên Chúa đã thực hiện điều kỳ diệu là ban cho bà một người con trai và được đặt tên là Samuel, người con được dâng hiến để phục vụ Thiên Chúa (1 Samuel 1, 24tt). Đức Maria cũng vậy, dâng hiến Người Con của mình để phục vụ sứ mạng của Thiên Chúa cho đến treo mình hiến tế trên thập giá. Giáng sinh là thời điểm canh tân đức tin và lòng cậy trông vào Thiên Chúa và lời hứa của Ngài. Đồng thời mời gọi chúng ta dấn thân sâu hơn trong lòng mến dành cho Chúa và tha nhân. Bạn có tìm kiếm Chúa Giêsu và quyền năng của Chúa Thánh Thần để canh tân đức tin, đức cậy và đức mến không?

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con tha thiết yêu mến tìm Chúa với lòng khiêm tốn và sự tự tin. Xin gia tăng niềm tin nơi chúng con vào lời hứa của Ngài, ban sức mạnh để chúng con luôn đặt lòng cậy trông nơi cuộc sống vĩnh hằng. Nguyện xin Chúa cho chúng con luôn luôn ca tụng và tán dương lòng thương xót và vinh quang của Chúa.

Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT