Tổng lãnh thiên thần Micaen và Gabrien: Kh 12, 7 – 12: Cuộc chiến đấu thiêng liêng

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

Thái Hà (29.9.2015) – Do ảnh hưởng của não trạng duy lý trí và khoa học, nhiều người trong chúng ta ngày nay thường cho rằng không hề có chuyện ma quỷ hiện hữu trên trần gian; hình ảnh ma quỷ là do đầu óc con người tưởng tượng ra, chứ chẳng hề có ma quỷ.

12047055_1173921839291043_1879612816342587928_n

Tuy nhiên, là những người có đức tin, chúng ta biết rằng sống trên trần gian này, chúng ta phải thực hiện một cuộc chiến đấu thiêng liêng với ba thù: thế gian, xác thịt và ma quỷ. Đức tin Công Giáo dạy ta biết rằng một việc xấu ta làm là do sự xúi giục của thế gian, xác thịt và nhất là ma quỷ. Giáo hội đặc biệt nhắc nhở cho ta về sự hiện diện thật sự của ma quỷ (x. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo- GLHTCG, số 391-392; 414; 2.891) với những công việc ác ôn của nó (x. GLHTCG, số 1237, 394-395.398; 2.851-2.852). Giáo hội gọi đích danh ma quỷ chính là “kẻ phá ngang” kế hoạch của Thiên Chúa và công trình cứu độ của Đức Giêsu Kitô (x. GLHTCG, số 2.851).

Sự tinh vi của ma quỷ ngày nay ấy là nó cám dỗ người ta không tin vào sự hiện diện của nó, nhưng thực chất nó đang có mặt trong trần gian và tìm cách tác động vào tinh thần của ta qua những hình ảnh khiêu dâm trong các phim ảnh ta xem, qua tư tưởng tiêu cực trong những sách ta đọc, qua lời nói tục tĩu của bạn bè ta gặp…

Dẫu ma quỷ có cám dỗ người ta tinh vi đến đâu chẳng nữa thì nó cũng không thể làm gì được những ai biết cậy dựa vào quyền năng Thiên Chúa để chiến đấu với nó, vì có Lời Chúa hôm nay ngỏ cùng họ: “Có tiếng hô to trên trời: Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức Kit ô của Người giờ đây cũng biểu dương quyền bính” (Kh 12, 10).

Hôm nay chúng ta mừng kính lễ các Tổng lãnh Thiên thần Micaen, Raphaen, và Gabrien. Các ngài đến thi thố quyền năng và tình thương của Thiên Chúa trên cuộc đời ta. Cụ thể, Tổng lãnh Thiên thần Micaen (có nghĩa: Ai bằng Thiên Chúa?) đến để thể hiện quyền năng tối thượng của Thiên Chúa trên mọi thế lực đen tối, gian ác; Tổng lãnh Thiên thần Raphaen (Thầy thuốc của Thiên Chúa) đến để chữa lành mọi thương tổn nơi tâm hồn nhân thế; Tổng lãnh Thiên thần Gabrien (Sức mạnh của Thiên Chúa) đến với nhân thế bằng sức mạnh thánh hóa của Thiên Chúa. Cuộc sống giữa trần gian dẫu gian truân, nhưng ta biết rằng ta có thể vượt thắng được ba thù, vì các Tổng lãnh Thiên thần của Thiên Chúa luôn đồng hành và trợ lực cho ta trong cuộc chiến đấu thiêng liêng qua từng giây từng phút.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT