Trở nên thu tạo mới nhờ Bí tích Thánh Tẩy

20081012-2

Thái Hà (10.01.2015) – Trong thư gửi tín hữu Philip, thánh Phaolô viết: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ
là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng
đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân.”

Hôm nay, chúng ta thấy hình ảnh của một vị Thiên Chúa làm người, Ngài đã trở nên giống phàm nhân như thế nào: Ngài là Đấng vô tội, Ngài là cội nguồn của sự thánh thiện, nhưng đã xếp chung hàng với những con người tội lỗi để bước xuống dòng sông Giođan nhận phép rửa sám hối của ông Gioan Tẩy Giả.

Nhờ việc cúi mình xuống, cùng đồng thân đồng phận với con người nghèo hèn, tội lỗi, Chúa Giêsu đã nâng con người lên. Ngài đã để cho nước của dòng sông Giođan đổ trên đầu, rồi chính Ngài là Đấng sẽ thánh hóa dòng nước đó bằng chính dòng máu từ cạnh sườn Ngài đổ ra trên thập giá.

Phép rửa của Gioan Tây Giả chỉ là phép rửa sám hối. Phép rửa của Chúa Giêsu sẽ mang lại cho những ai lãnh nhận sự sống đời đời. Chúa Giêsu đã không chỉ lấy nước để rửa những ai tin vào Ngài; Ngài đổ chính máu mình ra để rửa nhân loại khỏi tội và sự chết.

Giáo lý Hội thánh dạy, khi lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy (Bí Tích Rửa Tội), các Kitô hữu được khỏi tội nguyện tổ, khỏi tội riêng đã phạm, được trở nên con Thiên Chúa trong gia đình Hội Thánh. Sâu xa hơn, khi lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy, các Kitô hữu được mời gọi ý thức, họ đã được trở nên thụ tạo mới trong Chúa Giêsu. Họ được tháp nhập vào Chúa Giêsu, sống sự sống thần linh của Ngài. Chiếc áo trắng họ lãnh nhận trong ngày lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy nhắc nhở họ điều đó: Con người cũ đã chết, không còn nữa, họ trở nên con người mới trong Chúa Giêsu!

Mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, chúng ta hãy cám ơn Chúa và vui mừng vì đã được trở nên con cái Thiên Chúa qua Bí Tích Thánh Tẩy. Để nhờ đó, chúng ta ý thức, chúng ta được mời gọi sống ơn gọi là con Thiên Chúa. Và khi sống ơn gọi con Thiên Chúa, thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta: “phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này”

Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT