Trực tiếp: Thánh lễ và các giờ cầu nguyện trong khi dịch bệnh xảy ra

Dịch Covid-19 tái bùng phát và lây lan phức tạp trong cộng đồng, Truyền Thông Thái Hà sẽ phát trực tiếp thánh lễ Chúa Nhật và các và các chương trình cầu nguyện vào các khung giờ:

CHÚA NHẬT 

Thánh lễ: 10 giờ 00

Thánh lễ: 20 giờ 00

THỨ BẢY

09 giờ 30 : Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

10 giờ 00: Thánh lễ kính Đức Mẹ

17 giờ 30: Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

20 giờ 00: Thánh lễ Chúa Nhật

NGÀY THƯỜNG TRONG TUẦN TỪ THỨ HAI ĐẾN THỨ SÁU

15 giờ 00: Lần Chuỗi Lòng Thương Xót

20 giờ 00: Marathon cầu nguyện với Kinh Mân Côi

TRÊN TRANG:

Youtube: Mẹ Hằng Cứu Giúp

https://www.youtube.com/channel/UCUmyyniRMmLgYTYVBzKXV9g

Fanpage: Truyền Thông Thái Hà

https://www.facebook.com/nhathothaiha

Hoặc vào website: nhathothaiha.net

https://nhathothaiha.net/truc-tiep-cac-thanh-le-chua…/