Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần (Ngày thứ 5): Tình yêu là chốn nghỉ dưỡng cho linh hồn

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ nhất

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ hai

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ ba

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ tư

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ năm

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ sáu

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ bảy

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ 8

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ 9

Suy niệm

Tình yêu được ví như sự nghỉ ngơi giữa lúc lao động mệt nhọc, hoặc sự ủi an trong lúc buồn đau. Tình yêu là chốn nghỉ ngơi làm tươi mới linh hồn, bởi vì mục đích chính yếu của tình yêu là hợp nhất nên một những người yêu thương nhau.

Đối với một linh hồn yêu mến Thiên Chúa, dù có phải chịu đựng sự lăng mạ, nỗi buồn sầu hay sự mất mát thế nào đi nữa; linh hồn ấy vẫn thấy bình an vì linh hồn ấy biết chắc chắn rằng, mọi sự khốn khó xảy ra đều do Thánh ý của Thiên Chúa. Đó là thứ bình an vượt qua những khoái cảm của giác quan, “bình an của Thiên Chúa vượt quá sức hiểu biết của con người” (Phi-lip-phê 4:7). Thánh nữ Ma-ri-a Mag-da-len Paz-zi luôn tràn ngập niềm vui khi thốt lên “Đó là Thánh ý của Chúa.”

Bất kì ai trong cuộc đời này cũng phải mang thập giá của chính mình. Tuy vậy, Thánh Tê-rê-sa cũng nhắc chúng ta rằng: kẻ kéo lê thập giá thì thấy nặng, còn ai ôm chặt Thánh giá, người ấy không thế nặng nề chi. Thiên Chúa của chúng ta biết rõ lúc nào cần sửa dạy, lúc nào cần chữa lành như lời ông Gióp nói: “ Người gây thương tích, cũng chính Người băng bó, đánh bầm dập xong, lại ra tay chữa lành.” ( Gióp 5:18).

Bằng việc xức dầu, Thần khí Thiên Chúa biến đổi mọi sự ô nhục và nỗi thống khổ trở nên ngọt ngào và êm dịu. Chúa Giê-su từng thốt lên rằng: “Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha” (Mát-thêu 11:26). Do đó, trong bất kì nghịch cảnh nào xảy đến, chúng ta cũng nên nói: “Xin cho ý Ngài được thực hiện, vì điều đó làm đẹp lòng Ngài, ôi Thiên Chúa của con.” Khi chúng ta thấy sợ hãi trước sự dữ, hãy cầu nguyện: “Ôi Thiên Chúa của con, con xin làm bất kì điều gì hợp lòng Ngài. Con xin đón nhận mọi sự theo ý Ngài” Noi gương Thánh Tê-rê-sa, chúng ta hãy liên lỉ không ngừng dâng lên Chúa mọi sự trong suốt ngày sống của mình.

Cầu nguyện

Ôi Thiên Chúa của con, đã biết bao lần con coi thường và chống lại ý của Ngài. Con thành tâm thống hối vì những lỗi lầm này hơn hết. Vì thế mà, ôi Thiên Chúa của con, con nguyện sẽ yêu mến Ngài với trọn con tim này. “Xin hãy nói, lạy Chúa, vì tôi tớ Ngài đang lắng tai nghe.” Xin dạy con biết rằng Ngài hướng dẫn con nhận ra điều mà Ngài muốn con thi hành, và con sẽ làm những sự ấy. Con sẽ chỉ ước ao và yêu mến Thánh ý của Ngài mà thôi.

Ôi Thần Khí Thiên Chúa, xin trợ giúp con, vì con là kẻ yếu đuối. Ngài chính là mọi sự tốt lành, cớ sao con yêu mến mọi điều khác mà không phải Ngài? Vâng, xin tình yêu thánh thiêng của Ngài kéo con tim con đến gần Ngài! Con xin từ bỏ mọi quyến luyến thế gian để dâng trọn thân con cho Ngài. Xin đón nhận và trợ giúp con.

Ôi Mẹ Hằng Cứu Giúp, con tin tưởng nơi Mẹ.

Duc Trung Vu, CSsR chuyển ngữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.